logo Radovan

Nezařazené

POMOC LIDEM S NEURODEGENERATIVNÍM ONEMOCNĚNÍM

POMOC LIDEM S NEURODEGENERATIVNÍM ONEMOCNENÍM Žijete s neurodegenerativním onemocněním? Jsme tým odborníků v oblasti sociální práce, psychologie a fyzioterapie, kteří si jsou vědomi výzvy, kterou přináší život s neurodegenerativním onemocněním. Proto jsme zahájili tento projekt, abychom poskytli podporu lidem, kteří čelí životním výzvám spojeným s těmito nemocemi. Poradenství Tipy, triky a praktické rady. Poradenství je […]

POMOC LIDEM S NEURODEGENERATIVNÍM ONEMOCNĚNÍM Read More »

Nákup užitkového vozu pro organizaci aktivit pro osoby s hendikepem

Nákup užitkového vozu pro organizaci aktivit pro osoby s hendikepem Nákup užitkového vozu pro organizaci aktivit pro osoby s hendikepem Doba realizace: 1.2.-31.8.2024Donátor: Jihomoravský kraj Projekt představuje inovativní iniciativu zaměřenou na organizaci volnočasových dobrodružných aktivit pro osoby s postižením. Cílem výprav je poskytnout účastníkům prostor k naplňování svých životních cílů, zkoumání vlastních možností a překračování vnitřních hranic.

Nákup užitkového vozu pro organizaci aktivit pro osoby s hendikepem Read More »

Zdravé vztahy jako základ zdravého života

Cílem projektu je podpora partnerských a rodičovských kompetencí a posílení vztahu mezi partnery. Projekt reaguje na četné konflikty, jež prožívají členové rodin a partneři v dnešní společnosti, což mimo jiné způsobuje stabilně vysokou rozvodovost (ve škole je běžně až 50 % dětí ve třídě z neúplné rodiny) a nový trend, kdy partneři spolu zakládají rodinu

Zdravé vztahy jako základ zdravého života Read More »

Podpora spolku Radovan

Podpora spolku Radovan Doba realizace: 10.7.2020 – 30.9.2020Donátor: Sociální nadační fond  Spolek RadoVan se věnuje integraci lidí s postižením do většinové společnosti skrz zážitky, sportovní aktivity a cestování. Podporuje sebevědomí a osobní růst lidí s postižením. Cílovou skupinu tvoří jak lidé se získaným tělesným postižením (lidé po úrazu), tak lidé s vrozeným tělesným postižením. Podpora byla využita

Podpora spolku Radovan Read More »

Cesta k Aktivnímu Životnímu Stylu

Cesta k Aktivnímu Životnímu Stylu Doba realizace: 1.1.2024 – 31.12.2024Donátor: Ministerstvo zdravotnictví Hlavním cílem projektu je podpora samostatnosti a soběstačnosti osob sneurodegenerativním onemocněním, bez poruch vědomí, kognitivních funkcí a sníženého intelektu,kterých jsou desetitisíce po celé ČR. V rámci osvětově-edukačního projektu realizujeme jakkontaktní akce (besedy na téma zdravý životní styl a workshopy o přínosech fyzioterapie), takpůsobíme

Cesta k Aktivnímu Životnímu Stylu Read More »

Tělesné postižení mě nezastaví

Tělesné postižení mě nezastaví Doba realizace: 1.1.2024 – 31.12.2024Donátor:Ministerstvo zdravotnictví, Jihomoravský kraj Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality života osob v širokém věkovém spektru s dg jakojsou lidé s neurodegenerativním onemocněním, bez poruch vědomí, kognitivních funkcí a sníženéhointelektu. Pomocí poskytování odborného poradenství se zapojením různých profesí (sociálnípracovník, fyzioterapeut, psycholog) pomůžáháme klientům žít kvalitní a aktivní

Tělesné postižení mě nezastaví Read More »

Coworking pro lidi s postižením – RadoWork

Coworking pro lidi s postižením – RadoWork Doba realizace: 1.3.2023 – 31.12.2023Donátor: Statutární město Brno, Odbor sociální péče  Základní ideou a cílem je podpořit osoby s postižením a napomoci jim z jejich izolovanosti nabídnutím prostoru projektem Coworking, kde za pomocí asistentů mohou pracovat, vzdělávat se a sdílet společný prostor s osobami bez postižení.  Donátoři:

Coworking pro lidi s postižením – RadoWork Read More »

FREE WC Radobar

FREE WC Radobar Doba realizace: 1.10.2023 – 30.9.2024Donátor: Statutární město Brno, Městská část Brno-střed Účelem poskytnutí podpory je rozšíření stávající sítě veřejných toalet provozovaných městskou částí, městem Brnem či jeho organizacemi o další veřejně přístupné toalety v restauračních zařízeních (dále jen „provozovna“). Tato místa budou viditelně označena u chodu nálepkou „FREE WC“ a využití toalety nebude zpoplatněno

FREE WC Radobar Read More »

Projekty

PROJEKTY Probíhající Tělesné postižení mě nezastaví Cesta k Aktivnímu Životnímu Stylu FREE WC Radobar Radovan Rozjeďme první co-work pro vozíčkáře Radovan Pečujeme s úsměvem Zdravé vztahy jako základ zdravého života Nákup užitkového vozu pro organizaci aktivit pro osoby s hendikepem Ukončené Coworking pro lidi s postižením Radowork Podpora spolku Radovan

Projekty Read More »

Pomoc rodinám

POMOC PEČUJÍCÍM Pečujete o dítě s postižením? jste na správném místě Jsme tým odborníků v oblasti sociální práce, psychologie a rodinné terapie, kteří si jsou vědomi výzvy, kterou přináší péče o dítě s postižením. Proto jsme zahájili tento projekt, abychom poskytli podporu rodičům, kteří čelí různým výzvám spojeným s péčí o své milované děti. Odborné

Pomoc rodinám Read More »