logo Radovan

POMOC PEČUJÍCÍM

Pečujete o dítě s postižením? jste na správném místě

Jsme tým odborníků v oblasti sociální práce, psychologie a rodinné terapie, kteří si jsou vědomi výzvy, kterou přináší péče o dítě s postižením. Proto jsme zahájili tento projekt, abychom poskytli podporu rodičům, kteří čelí různým výzvám spojeným s péčí o své milované děti.

Odborné poradenství pro rodiče

Tipy, triky a praktické rady. Poradenství pro pečující o děti s postižením je komplexní proces, díky kterému můžete získat souhrn informací o sociálním systému, využít doprovod do návazných institucí, emocionální podporu a praktické dovednosti. Cílem je pomoci pečujícím lépe zvládat péči o sebe, své děti s postižením, partnerství a podporovat tím jejich celkový rozvoj a pohodu rodiny.

psychoterapie - ilustrační obrázek

Psychologické poradenství

Využijte odbornou podporu, v rámci které se můžete poradit s psychologem. Ty mají za cíl vést pečující k lepšímu zvládání obtížených situací vycházejících z trvalé péče. Naučíte se jak na psychohygienu,   posílíte komunikační dovednosti směrem k dítěti či partnerovi, a také jak si dopřát kvalitní odpočinek

První tři konzultace jsou zdarma.

Podpůrná skupina

Nabízíme skupinové setkávání pro pečující, kde můžet pod vedením zkušené lektorky vytvářet prostor pro vzájemnou podporu a inspiraci.

Toto bezpečné prostředí poskytuje emocionální podporu, možnost sdílení zkušeností a důležitých informací. Vytváří tak prostor pro vzájemné porozumění a solidaritu.

Podpůrné skupiny probíhají v Café Práh. Příští schůzky se uskuteční: 18.4., 9.5., 13.6., 4.7. a 1.8.  2024 vždy od 8:30.

ilustrační foto kurzy

Kurzy pro pečující

Pořádáme workshopy a semináře na témata: 

Sebepéče: Poskytnutí nástrojů pro péči o vlastní duševní zdraví, snižování stresu.

Psychohygiena: Nacházení času pro sebe a udržení či znovunalezení radosti ze života.

Relaxační techniky: Naučení se relaxačních metod, pro fyzickou a psychickou pohodu.

Termíny: Září až prosinec 2024

Cena: Kurz je zdarma a po úspěšném absolvování obdržíte certifikát.

Zážitkové pobyty v přírodě

Tyto setkání se zaměřují na sebepoznání, osobní růst a rozšíření osobních obzorů. Společný čas v novém prostředí  podporuje osobníh růst ve vztahu pečujícího a dítěte skrze nahlédnutí na péči jinýma očima.

Tyto pobyty budou využívat prvky „Wilderness therapy“ (také známá jako outdoorová behaviorální péče). RadoVan pro tyto akce využije bohaté zkušenosti outdoorových akcí pro aktivní vozíčkáře, které stále pořádá. (sekce „Výpravy“)

vycházka v lese - ilustrační foto

Kontakt

Tereza Pospíšilová

Sociální pracovnice

Email: tesa@radovan.fun

Telefon: 776 209 339

Adresa: Gorkého 34, Brno 639 00

Aktivity jsou realizovány v rámci projektu "Pečujeme s úsměvem".

NÁŠ TÝM

Bc. Jan Havel

Dokončil bakalářské studium na MU sociální práce, veřejná politika a lidské zdroje. Zkušenosti se sociálními službami načerpal ve Společnosti Podané Ruce – při přímé práci s klienty, a dále jako zástupce vedoucího služby. V Metha z.ú. pracoval jako sociální pracovník s pověřením SPOD. Byl u vzniku iniciativy 3Handbikes, kde s kamarádem s postižením cestoval po světě. Nyní je předsedou a jedním ze zakládajících členů spolku RadoVan. Organizuje dobrodružné výpravy, plánuje, píše projekty a posouvá spolek kupředu.

Bc. Tereza Pospíšilová, DiS.

Aktuálně studující magisterský program Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci UP v Olomouci, Bc. a DiS. v oboru Mezinárodní sociální a humanitární práce UP a CARITAS-VOŠs Olomouc. Další vzdělávání v rámci kurzů Krizová intervence, Psychologická první pomoc, Symetrická a asymetrická komunikace, Mapování potřeb klienta a individuální plánování. Do budoucna se plánuje zapojit výcviku v psychoanalytické psychoterapii dětí a adolescentů.

Než se Tereza stala součástí RadoVan týmu, pracovala jako sociální pracovnice tréninkového bydlení pro lidi bez domova a později byla koordinátorkou nízkoprahového centra pro děti a mládež.

Mgr. et Mgr. et Bc. Anežka Luklová

Vystudovaný magisterský pětiletý obor psychologie na UP Olomouc, tříletý bakalářský obor Speciální pedagogika na MU Brno. Absolvovaný výcvik Vztahové psychoterapie dětí a adolescentů v Institutu psychoterapie dětí a rodičů. Dále řada dalších kurzů a výcviků, např.: Biosyntéza pro práci s dětmi (Český institut pro Biosyntézu), Kurz kompletní krizové intervence (Déčko Liberec), Kurz základních relaxačních technik (Ceteras), Psychoanalytická psychosomatika (UP Olomouc) a navazující kurzy pro práci s terapeutickým pískovištěm. Nyní je v akreditovaném výcviku v Gestalt psychoterapii, Dialog-CZ GPTI.

V posledních letech pracuje v manželské a rodinné poradně, kde se věnuje především psychologickému poradenství a rodinné terapii. V současné době začíná pracovat ve FN Brno, na klinice dětské onkologie.