logo Radovan

Zdravé vztahy jako základ zdravého života

Zdravé vztahy jako základ zdravého života

Doba realizace: 1.1.-31.12.2024
Donátor: Jihomoravský kraj

Cílem projektu je podpora partnerských a rodičovských kompetencí a posílení vztahu mezi partnery. Projekt reaguje na četné konflikty, jež prožívají členové rodin a partneři v dnešní společnosti, což mimo jiné způsobuje stabilně vysokou rozvodovost (ve škole je běžně až 50 % dětí ve třídě z neúplné rodiny) a nový trend, kdy partneři spolu zakládají rodinu v nesezdaném soužití.

Všechny výše pojmenované situace mají společný jmenovatel a tím jsou vztahy (partnerské, manželské, rodičovské).

Projekt nerozlišuje, s jakou rodinou pracujeme, zdali je to rodina úplná či neúplná, sendvičová, pečující o osobu s postižením, patchworková nebo zda se jedná o mladé lidi, kteří se připravují na manželství a rodičovství.

Projekt je zaměřen na podporu kvality vztahů, na udržení partnerství či manželství, na podporu rodiny jako hodnoty ve společnosti.

Donátoři: