logo Radovan

Tělesné postižení mě nezastaví

Doba realizace: 1.1.2024 – 31.12.2024
Donátor:Ministerstvo zdravotnictví, Jihomoravský kraj

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality života osob v širokém věkovém spektru s dg jako
jsou lidé s neurodegenerativním onemocněním, bez poruch vědomí, kognitivních funkcí a sníženého
intelektu. Pomocí poskytování odborného poradenství se zapojením různých profesí (sociální
pracovník, fyzioterapeut, psycholog) pomůžáháme klientům žít kvalitní a aktivní život.

Donátoři: