logo Radovan

Pečujeme s úsměvem

Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2024
Donátor: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Statutární město Brno

Cílovou skupinou projektu jsou rodiče dětí pečující o děti s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením žijící v Brně a okolí. Cílem projektu je zvýšit kvalitu života pečujících rodičů a snížit jejich pečovatelskou zátěž. K tomu bude v rámci projektu využita řada  aktivit, mezi které patří poradenství poskytované sociálním pracovníkem (možnost využití příspěvků a různých typů podpor, napojení na služby v regionu), psychologem (podpora vztahových a výchovných problémů, sebepojetí rodiče, podpora ve stabilizaci emocí), mezi rodiči navzájem v rámci podpůrné skupiny pro rodiče (sdílení zkušeností s péčí, s tím, jak rodiče zvládají svůj osobní či partnerský život, jak zvládají být rodiči zdravých sourozenců, tipy a triky pro zvládnutí péče), prostřednictvím dvouhodinových kurzů zaměřených především na schopnost relaxace, vyhoření rodičů v péči či partnerské dovednosti.

Rodiče dětí s tělesným postižením se budou moci zúčastnit akce, kde oni i jejich děti zažijí situace, které si mysleli, že nikdy nemohou zvládnout. Akce bude posunovat hranice rodičů i dětí, podpoří je ve vzájemné komunikaci a prostřednictvím vystoupení z vlastní komfortní zóny.

Donátoři: